Colegiul Biblic Est European (CBEE) a fost fondat în anul 1994 ca răspuns la nevoia de echipare a sfinților pentru lucrarea lui Dumnezeu din România și Europa de Est.

CBEE a fost fondat la inițiativa a 5 persoane, păstori și lideri de biserici, (Lars Hornberg din Suedia, Ron Robertson din SUA și Bulzan Teodor, Bogdan Ioan, Florian Ghiurau din Oradea, România, ultimii trei făcând parte din bordul de conducere a Societății Penticostale de Misiune Creștină din România (SPMCR), având funcțiile de președinte, director departament misiune evanghelism, respectiv director de departament educație-învățământ.

De la înființare s-a căutat obținerea autonomiei juridice a Colegiului în limitele legislației în vigoare. În acest sens, CBEE ființează începând din Februarie 1999 prin Fundația E.E.B.C. (Eastern European Bible College). Statutul fundației a fost reactualizat în octombrie 2000, când s-a trecut la o structură de organizare și conducere formată dintr-un Consiliu Reprezentativ și un Birou Executiv.
CBEE a devenit membru al organizației European Pentecostal Theological Association (EPTA ) începând din 1996, iar din toamnă anului 2004, CBEE a primit acreditarea europeană la nivel de Bachelor prin European Evangelical Acrediting Association (EEAA).

Puternic ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu și asigurând un echilibru între cunoașterea teoretică, formarea spirituală și experiența practică, CBEE are misiunea de a pregăti plantatori de biserici, păstori, învățători și lucrători sociali care să slujească efectiv în măreața operă de zidire și extindere a Împărăției lui Dumnezeu atât în România cât și peste hotare.

Dezvoltarea cunoașterii mesajului creștin de către studenți și învățarea acestora cum să-l comunice eficient;
Echiparea studenților cu uneltele necesare pentru studiul personal și cercetarea consecvență a Scripturilor;
Echiparea studenților cu abilități de conducere în diferite domenii de slujire;
Orientarea studenților în lucrarea Bisericii și a rolului ei în societate.
Dezvoltarea în studenți a unei cunoașteri cuprinzătoare a societății și a rolului creștinilor în cadrul acesteia.

Credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul inspirat, infailibil și autoritar al lui Dumnezeu.
Credem că există un singur Dumnezeu, etern, existent în trei Persoane: Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Credem în dumnezeirea Domnului nostru Isus Cristos, în nașterea Lui din fecioară, în viață lui fără păcat, în minunile Lui, în moartea lui ispășitoare în locul nostru, în învierea Lui în trup, în înălțarea Lui la cer la dreapta Tatălui și în revenirea personală din nou pe pământ în putere și glorie.
Credem că singura cale pentru mântuirea oamenilor este prin pocăință și credință în jertfă ispășitoare a lui Cristos.
Credem că nașterea din nou prin Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu este absolut necesară pentru mântuire.
Credem că botezul cu Duhul Sfânt în conformitate cu Fapte 2:4, este dat și astăzi credincioșilor care îl cer.
Credem în puterea de sfințire a Duhului Sfânt care, locuind în credincioși, și împuternicește să trăiască o viață sfântă.
Credem în învierea, atât a celor mântuiți cât și a celor pierduți, a primilor pentru viață veșnică, iar a celorlalți pentru condamnare veșnică.

O programă variată și flexibilă:
CBEE oferă un program la nivel Bachelor de Teologie - Educație creștină, pe durată a trei ani la cursurile la zi, iar din toamna anului 2007 introducem secția de Jurnalism - Instruire Media, iar pentru cursurile prin corespondență de doi ani, Internațional Educațional Fellowship (IEF) diplomă de Pregătire pastorală sau Educație creștină
Echilibru între teorie și practică
Pe perioada școlarizării, studenților li se oferă posibilitatea de a sluji în diferite domenii, prin integrarea lor în viață bisericilor penticostale din Oradea.

Un climat de părtășie și comunicare excelent, păstrând un efectiv mic de studenți (aproximativ 45 de studenți).

Condiții bune de studiu

Alte facilități legate de cazare. masă și burse etc.

Rector: Lars Hornberg
Pr
orector: Florian Ghiurau


Membrii bordului executiv:

 

Lars Hornberg
Florian Ghiurau
Ioan Bogdan
Ioan Moldovan
Vasile Piscoi Ron Robertson
Lisa Egerbo Hornberg

Consiliul reprezentativ:

 

Aurel Ardeu – Santana
Ioan Bogdan – Oradea
Valer Brancovan – Sacramento, CA
Rick Cunningham – Bucuresti
Lisa Egerbo Hornberg– Oradea
Adrian Galiger – Oradea
Florin Ghiurau – Oradea
Florin Iosif – Oradea
Lars Hornberg – Oradea
Kurt Larsson – Savedalen, SE
Radu Maris – Oradea
Ioan Moldovan – Alesd
Robert Pagett – Scotts Valley, CA
Vasile Piscoi – Timisoara
Gheorghe Popa – Oradea
Ron Robertson – Portola, CA
Adrian Soporan – Oradea
Sanda Soporan – Oradea
Simion Timbuc – Detroit, MI
Paul Zettersten – Seattle, WA
John Whyte – Burgess Hill, GB

Florin Ghiurau - Director

 

 

0359 410 508

e-mail: florin.ghiurau@cbee.ro

Erika Meister - Secretara

 

0359 410 508, 0259 477 099

e-mail: secretariat@cbee.ro

Loredana Pal - Profesor

 

e-mail: loredana.pal@cbee.ro

Lidia Ghiurau - Bibliotecara

 

e-mail: lidia.ghiurau@cbee.ro

Florin Iosif - PR

 

e-mail: florin.iosif@cbee.ro


0259 477 099

0359 410 508

secretariat@cbee.ro

www.cbee.ro

www.mediacbee.ro