Politica CBEE

despre acreditare și cadrul legislativ

Puternic ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu și asigurând un echilibru între cunoașterea teoretică, formarea spirituală și experiența practică, Colegiul Biblic Est European are misiunea de a pregăti plantatori de biserici, păstori, învățători și lucrători sociali care să slujească efectiv în măreața opera de zidire și extindere a Împărăției lui Dumnezeu atât în România cât și peste hotare. Pentru atingerea acestor obiective, CBEE oferă programe la zi de 3 ani, acreditate la nivel de Bachelor Vocațional de către European Evangelical Accrediting Association pentru secțiile de Teologie - Educație Creștină, respectiv Jurnalism - Pregătire Media, precum și cursurile prin corespondență International Educațional Fellowship cu o durată de 2 ani, pentru Pregătire Pastorală și Educație Creștină.
Fondat În 1994, CBEE functionează sub umbrela juridică a Fundației EEBC și este o instituție de educație creștină independentă, fiind membră a organizației European Pentecostal Theological Association. Beneficiind de acreditarea evanghelică europeană absolvenții noștri au șansa să-și continue studiile la nivel de masterat și doctorat în diverse școli creștine de prestigiu din Europa.

În contextul legislativ existent, CBEE oferă absolvenților săi certificate de competențe profesionale recunoscute de Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Certificatele sunt oferite în colaborare cu Fundația APT, prin resorturile legale ale acestei instituții.

Certificatele oferite sunt acreditate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Muncii, Familiei și Egalitatii de Sanse prin C.N.F.P.A ( Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților) care îndeplinește rolul de autoritate națională pentru calificări.

Diploma eliberată în urma absolvirii cursurilor este cu recunoastere profesională conform legislației în vigoare (OUG 129 / 2000 Republicata). Acest tip de diplomă este singurul document legal în baza căruia se poate încadra în cartea de munca ocupația aferentă conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR).